Harmonogram Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017

HARMONOGRAM REALIZACJI ŚWIDNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZAKRES CZASOWY

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

5 czerwca – 31 lipca 2017r.

 

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów inwestycyjnych.

 

1 sierpnia  - 14 września 2017r.  

Weryfikacja propozycji projektów inwestycyjnych przez Zespół Weryfikacyjny.

 

do 18 września 2017r.

Ogłoszenie listy zweryfikowanych pozytywnie projektów inwestycyjnych.

do 29 września 2017r.

Ustalenie przez Prezydenta Miasta ostatecznej listy propozycji projektów inwestycyjnych.

Ogłoszenie listy propozycji projektów inwestycyjnych, które zostaną poddane konsultacjom społecznym w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

2 -15 października 2017r.  

Głosowanie w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Do 21 dni od zakończenia głosowania w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Ogłoszenie wyników głosowania.

 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl