Jak głosujemy?

Głosowanie tradycyjne – w lokalach wyborczych przydzielonych do każdej z dzielnic

/ w  zakładce „gdzie głosujemy?” odnajdziesz informację o lokalach wyborczych /

Aby zagłosować- należy wykonać następujące kroki:

  1. Wypełnić kartę do głosowania podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.
  2. Wskazać jeden projekt z zadań dzielnicowych, który Państwo popierają.

Proszę pamiętać, że każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Świdnicy może oddać tylko jeden głos na zadanie dzielnicowe.

  1. Wypełnioną kartę wrzucić do urny znajdującej się w lokalu wyborczym.

 

Głosowanie internetowe

Głosować można poprzez użycie specjalnej aplikacji znajdującej się na stronie www.glosuj.swidnica.pl

Aplikacja zostanie uruchomiona dopiero w dniu głosowania i będzie dostępna w dniach 2-15.10.2017r.

 

Głosowanie korespondencyjne

( z użyciem karty do głosowania i koperty zwrotnej/

  1. Karty wraz z kopertami zwrotnymi są dostępne do pobrania w:

- Miejska Biblioteka Publiczna,

- Urząd Miejski w Świdnicy, Biuro Obsługi Klienta,

- Wieża Ratuszowa,

- Referat Organizacji Pozarządowych.

 

Wypełnioną kartę do głosowania należy odesłać na adres:

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Aktywności Obywatelskiej

Urząd Miejski w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

z dopiskiem „ ŚBP 2017”.

Opłatę za głosowanie korespondencyjne ponosi Gmina Miasto Świdnica.

 

 

PRAWO DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU MAJĄ MIESZKAŃCY ŚWIDNICY, ZAMELDOWANI NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY, KTÓRZY DO DNIA ZAKOŃCZENIA GOSOWANIA UKOŃCZYLI 16 ROK ŻYCIA.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl