Archiwum

Budżet Obywatelski II Edycja - 22.09.2014 - 28.09.2014

Głosowanie internetowe odbyło się w dniach:
22.09.2014 - 25.09.2014

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywało się w dniach:
26.09.2014
27.09.2014
28.09.2014

Tutaj możesz zapoznać się z wynikami i opisami zadań, na które głosowano w wybranym przez Ciebie głosowaniu.

Wyniki

Głosowanie ogólnomiejskie - wyniki
Głosowanie ogólnomiejskie
Głosowanie w okręgach - wyniki
Okręg I Centrum
Okręg II Śródmieście
Okręg III Osiedle Młodych
Okręg IV Osiedle Zawiszów
Okręg V Osiedle Zarzecze
Okręg VI Dzielnica południowa
Okręg VII Dzielnica zachodnia
Głosowanie ogólnomiejskie
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY GALLA ANONIMA – ETAP I: BUDOWA SKRZYDŁA DLA KLAS NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO 1 700 000 zł
2 BUDOWA I REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH MZN 1 700 000 zł
3 UTWORZENIE MIESZKAŃ CHRONIONYCH DLA POTRZEBUJĄCYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BIUROWEGO PRZY ULICY 1 MAJA 23 1 700 000 zł
4 ZAGOSPODAROWANIE PARKU STRZELNICA NA MIEJSKI PARK SPORTU – ETAP I: MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWO – REKREACYJNYCH, BUDOWA TRAS REKREACYJNYCH I OŚWIETLENIA 1 700 000 zł
5 BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT PRZY ULICY POGODNEJ 1 600 000 zł
6 REWALORYZACJA ZABYTKOWEJ ALTANY W PARKU MŁODZIEŻOWYM PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ 1 500 000 zł
7 REMONT TRYBUNY NA STADIONIE OSIR PRZY ULICY ŚLĄSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ZADASZENIA 1 500 000 zł
8 PRZEBUDOWA BASENU ODKRYTEGO PRZY ULICY ŚLĄSKIEJ – ETAP I: PROJEKT BUDOWLANY I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 300 000 zł
9 REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 315 PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 1 100 000 zł
10 BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM CZĘŚCI TERENU FLESZY NOWOMŁYŃSKIEJ PRZY ALEI BRZOZOWEJ 900 000 zł
11 BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ „CENTRALNEJ” ŁĄCZĄCEJ OBIEKTY I TERENY REKREACYJNE OSIR I ZALEWU WITOSZÓWKA Z DZIELNICAMI MIESZKANIOWYMI 800 000 zł
12 ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY PLACU 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 800 000 zł
13 BUDOWA CIĄGU PIESZO–ROWEROWEGO PRZY ULICY ESPERANTYSTÓW, POMIĘDZY ULICAMI WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO I ŁĄCZNĄ 680 000 zł
14 ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE ZALEWU WITOSZÓWKA WRAZ Z BUDOWĄ PRZYSTANI I ORGANIZACJĄ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO: KAJAKÓW, ROWERÓW WODNYCH I ŻAGLÓWEK 600 000 zł
15 PRZEBUDOWA ULICY SIENNEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH 480 000 zł
16 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ STREFY WEJŚCIOWEJ, REMONTEM CZĘŚCI CHODNIKA I OGRODZEŃ ORAZ BUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH PRZED GIMNAZJUM NR 4 PRZY ULICY JODŁOWEJ 402 000 zł
17 REMONT ALEJEK NA CMENTARZU PRZY ULICY WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO 400 000 zł
18 BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW ŚRÓDMIEŚCIA – ETAP I: BUDOWA W KWARTALE ULIC TEATRALNEJ, MENNICKIEJ, KAZIMIERZA PUŁASKIEGO I SZPITALNEJ 300 000 zł
19 BUDOWA ZESPOŁU BOISK I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ SPORTOWYCH NA TERENIE GIMNAZJUM NR 2 PRZY ULICY OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 280 000 zł
20 PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ZWIERZYNIECKIEJ 195 000 zł
21 BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ – PLACU DO STREET WORKOUT W WYBRANEJ LOKALIZACJI NA TERENACH ZIELONYCH 95 000 zł
22 REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB MŁODZIEŻOWY W BUDYNKU PRZY ULICY DŁUGIEJ 33 80 000 zł
23 MONTAŻ URZĄDZEŃ ODMIERZAJĄCYCH CZAS DO ZMIANY ŚWIATEŁ NA SKRZYŻOWANIACH WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 35 I NA PLACU GRUNWALDZKIM 80 000 zł
24 REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W HALI SPORTOWEJ PRZY ULICY PIONIERÓW ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 40 000 zł
Okręg I Centrum
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 ZAGOSPODAROWANIE SKWERU NA PLACU 1000–LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 180 000 zł
2 BUDOWA ZESPOŁU REKREACYJNEGO „KASZTANOWY ZAKĄTEK” NA PLACU WOJSKA POLSKIEGO 180 000 zł
3 ZAGOSPODAROWANIE PLACU MICHAŁA DRZYMAŁY 180 000 zł
4 REMONT CHODNIKÓW, ROZBUDOWA OŚWIETLENIA I MONTAŻ MONITORINGU NA ULICY PRZECHODNIEJ 180 000 zł
5 BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH W KWARTALE POMIĘDZY ULICAMI GRODZKĄ I KOTLARSKĄ 180 000 zł
6 MONTAŻ STOJAKÓW NA ROWERY NA STARYM MIEŚCIE 30 000 zł
7 ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 4 PRZY ULICY JOACHIMA LELEWELA 25 000 zł
8 MONTAŻ MONITORINGU W KWARTALE POMIĘDZY ULICAMI GRODZKĄ I KOTLARSKĄ 24 000 zł
Okręg II Śródmieście
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 170 000 zł
2 REMONT CHODNIKÓW I BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY ULICY PARKOWEJ 170 000 zł
3 ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REMONT CZĘŚCI ALEJEK W PARKU SAPERÓW 170 000 zł
4 ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU UŁANÓW PRZY ULICY GDYŃSKIEJ 100 000 zł
5 REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY SAPERÓW, JEDNOSTRONNIE OD ULICY WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W KIERUNKU ULICY WROCŁAWSKIEJ 100 000 zł
6 PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA SKWERU PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO I WAŁOWEJ 50 000 zł
7 REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO ZESPOŁU GARAŻY POMIĘDZY ULICAMI ZWIERZYNIECKĄ I OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 50 000 zł
8 BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „BLIŻEJ DZIECKA” PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 45 000 zł
9 ZAGOSPODAROWANIE NA CELE SPORTOWE TERENU GIMNAZJUM NR 3 PRZY ULICY SAPERÓW 40 000 zł
10 ZADANIE PRZENIESIONE DO OKRĘGU V - OSIEDLE ZARZECZE, POD NUMER 11 0 zł
11 BUDOWA PRZEJŚCIA PIESZEGO PRZEZ TORY KOLEJOWE POMIĘDZY ULICĄ BRACKĄ I WAŁOWĄ CELEM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 30 000 zł
Okręg III Osiedle Młodych
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 ODSUNIĘCIE OD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, ZA STACJĘ TRANSFORMATOROWĄ, STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ NR 49521, W CELU ZMNIEJSZENIA ZAGROŻENIA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MŁODYCH 248 000 zł
2 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE GIMNAZJUM NR 1 PRZY ULICY MIECZYSŁAWA KOZARA–SŁOBÓDZKIEGO 200 000 zł
3 ZAGOSPODAROWANIE 4 SKWERÓW NA CELE REKREACYJNE I EDUKACYJNE PN. „DZIELNICA CZTERECH GENERAŁÓW: BEMA, JASIŃSKIEGO, LANGIEWICZA I PRĄDZYŃSKIEGO” – ETAP I: ZASADZENIE 4 DĘBÓW, NASADZENIA KWIATOWE, MONTAŻ TABLIC EDUKACYJNYCH I ŁAWEK ORAZ BUDOWA TOALET DLA PSÓW 180 000 zł
4 BUDOWA PLACU ZABAW POMIĘDZY ULICAMI GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO I JÓZEFA BEMA 170 000 zł
5 BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY PODMIEJSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM 140 000 zł
6 REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GIMNAZJUM NR 1 POMIĘDZY BUDYNKAMI NR 23 I 25 PRZY ULICY MIECZYSŁAWA KOZARA–SŁOBÓDZKIEGO 140 000 zł
7 REMONT CHODNIKA PRZY ULICY LUDWIKA WARYŃSKIEGO NR 45–55 PO OBU STRONACH JEZDNI 112 000 zł
8 REMONT CHODNIKA PRZY PLACU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 1–14 110 000 zł
9 BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO SZALETU W OKOLICACH HALI TARGOWEJ „POD PLATANEM” 100 000 zł
10 BUDOWA OŚWIETLENIA PARKINGU PRZY ULICY GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO, PRZY „WIEŻY CIŚNIEŃ” 90 000 zł
11 BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU REKREACYJNEGO PRZY ULICY GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO, PRZY KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY KRÓLOWEJ POLSKI 80 000 zł
12 REMONT CHODNIKÓW I DOJŚCIA DO MIEJSCA SKŁADOWANIA I SEGREGOWANIA ODPADÓW PRZY ULICY LUDWIKA ZAMENHOFA NR 25–29 80 000 zł
13 REMONT CHODNIKA WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA POMIĘDZY ULICAMI MIECZYSŁAWA KOZARA–SŁOBÓDZKIEGO I LUDWIKA ZAMENHOFA 70 000 zł
14 BUDOWA CHODNIKA POMIĘDZY ULICAMI GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO I JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, PRZY ŚCIANIE SZCZYTOWEJ BUDYNKU NR 163 20 000 zł
15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD POJEMNIKI DO SKŁADOWANIA I SEGREGOWANIA ODPADÓW PRZY ULICY MIECZYSŁAWA KOZARA– SŁOBÓDZKIEGO NR 2–8 I NR 23–31 16 000 zł
16 BUDOWA OGRODZENIA MIEJSCA SKŁADOWANIA I SEGREGOWANIA ODPADÓW PRZY ULICY KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO NR 3–5 8 000 zł
Okręg IV Osiedle Zawiszów
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO PRZY ULICY JANA DŁUGOSZA NA DROGĘ DOJAZDOWĄ DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY, WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA 110 000 zł
2 BUDOWA PLACU ZABAW W CENTRUM TZW. „PLASTRA MIODU” 110 000 zł
3 REMONT I UTWARDZENIE ALEJKI PARKOWEJ POMIĘDZY ULICAMI WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO I KAROLA MIARKI 100 000 zł
4 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZESPOŁU SPORTOWO–REKREACYJNEGO POMIĘDZY TERENAMI COLGATE PALMOLIVE A ULICĄ KS. DIONIZEGO BARANA 75 000 zł
5 BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ PRZY ULICY BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO I KAZIMIERZA WIELKIEGO NR 22–34 40 000 zł
6 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CIĄGU PIESZEGO PRZY ULICY JANA DŁUGOSZA NA DROGĘ DOJAZDOWĄ DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY, WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA 15 000 zł
Okręg V Osiedle Zarzecze
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 REMONT CZĘŚCI CHODNIKÓW PRZY ULICY MIKOŁAJA KOPERNIKA OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ KLICZKOWSKĄ W KIERUNKU ULICY PRZEMYSŁOWEJ 140 000 zł
2 REMONT I ROZBUDOWA ULICY PIOTRA SKARGI 110 000 zł
3 REMONT CZĘŚCI CHODNIKÓW NA TERENIE OSIEDLI KOLONIA 1 I KOLONIA 2 100 000 zł
4 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE GIMNAZJUM NR 4 PRZY ULICY JODŁOWEJ 100 000 zł
5 REMONT I ROZBUDOWA PLACU ZABAW I BOISK SPORTOWYCH POMIĘDZY ULICĄ MAZOWIECKĄ I PRZEMYSŁOWĄ 90 000 zł
6 ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC JODŁOWEJ I FRANCUSKIEJ 60 000 zł
7 BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ PRZY PARAFII PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZY ULICY ROLNICZEJ 40 000 zł
8 BUDOWA CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO DWA ODCINKI ULICY JANA KILIŃSKIEGO, WZDŁUŻ BOISKA DO KOSZYKÓWKI 20 000 zł
9 BUDOWA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO–JEZDNEGO PRZY ULICY JODŁOWEJ, STANOWIĄCEGO SKRÓT DROGI DO GIMNAZJUM NR 4 I PRZEDSZKOLA NR 3 10 000 zł
10 MONTAŻ PROGÓW SPOWALNIAJĄCYCH RUCH SAMOCHODOWY NA ULICY KLICZKOWSKIEJ NR 7–25 5 000 zł
11 BUDOWA OGRODZONYCH STANOWISK DO SKŁADOWANIA I SEGREGACJI ODPADÓW WE WNĘTRZACH KWARTAŁÓW PRZY ULICY SIENNEJ 35 000 zł
Okręg VI Dzielnica południowa
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 REMONT I ROZBUDOWA PLACU ZABAW U ZBIEGU ULIC WESTERPLATTE I TOWAROWEJ 100 000 zł
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD RZEKĄ BYSTRZYCĄ NA PLAŻĘ WRAZ Z BUDOWĄ BOISKA, PLACU ZABAW, MAŁEJ ARCHITEKTURY I OŚWIETLENIA TERENU 100 000 zł
3 BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z URZĄDZENIAMI SPRAWNOŚCIOWYMI PN. „DZIECI DZIECIOM” PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC KRASZOWICKIEJ I PRZYJAŹNI 100 000 zł
4 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI I 1 ETAP BUDOWY OŚWIETLENIA ULICY KRASZOWICKIEJ POMIĘDZY ULICĄ BYSTRZYCKĄ A PIERWSZYM PRZEJAZDEM KOLEJOWYM 100 000 zł
Okręg VII Dzielnica zachodnia
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 REMONT PROMENADY I MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY ZALEWIE WITOSZÓWKA, WZDŁUŻ ULICY POLNA DROGA ORAZ NABRZEŻA PRZY POMOSTACH 120 000 zł
2 BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY JANA BODUENA DE CORTENAY 85 000 zł
3 BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY ULICY SYBIRAKÓW 80 000 zł
4 ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POMIĘDZY ULICAMI GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO I TADEUSZA BORA–KOMOROWSKIEGO 60 000 zł
5 REMONT ULICY LEGII NADWIŚLAŃSKIEJ 60 000 zł
6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZESPOŁU REKREACYJNEGO POMIĘDZY ULICAMI BARTOSZA GŁOWACKIEGO I ARMII KRAJOWEJ 50 000 zł
7 BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY JESIENNEJ 20 000 zł
« powrót
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl