Budżet obywatelski


Budżet obywatelski 2018 – konsultacje społeczne, dotyczące inwestycji miejskich realizowanych z budżetu miasta.
„Moja Świdnica – mój budżet. 1,6 mln zł na zadania dzielnicowe”.
Rezultaty konsultacji zostaną w pełni uwzględnione przez Prezydenta Miasta w ostatecznej wersji budżetu przedstawionej Radzie Miejskiej do uchwalenia.

Cele budżetu obywatelskiego:

 • wzrost aktywności obywatelskiej i poziomu wiedzy na temat funkcjonowania samorządu lokalnego,
 • szansa wskazania szczególnie ważnych tematów,
 • stworzenie możliwości zaspokojenia potrzeb uważanych przez mieszkańców za najważniejsze oraz przedstawienia przez samych mieszkańców nowych, śmiałych propozycji rozwojowych,
 • weryfikacja stopnia ważności i społecznej akceptacji projektów inwestycyjnych zgłaszanych przez różnych inicjatorów,
 • wzrost realnego wpływu mieszkańców Świdnicy na życie miasta oraz poczucia współdecydowania o jego rozwoju,
 • budowanie tożsamości świdniczan oraz pozytywnego wizerunku Świdnicy na zewnątrz.


Cechy Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego:

 • budżet obywatelski interesujący dla mieszkańców – duża kwota wydatków podlegająca konsultacjom, łatwe i przyjazne dla świdniczan zasady uczestnictwa – uprawnieni do udziału w głosowaniu mieszkańcy, którzy ukończyli 16. rok życia,
 • budżet obywatelski tworzony przez obywateli – prace organizacyjne prowadzone z maksymalnym wykorzystaniem potencjału organizacji pozarządowych i innych aktywnych środowisk, udział administracji w organizowaniu konsultacji ograniczony do rzeczy niezbędnych i koniecznych,
 • budżet obywatelski rzetelny i wiarygodny – zapewnienie bardzo wysokiej wiarygodności konsultacji, w szczególności poprzez głosowanie zorganizowane według standardów zbliżonych do wyborczych.
   
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl