Harmonogram Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018

  HARMONOGRAM REALIZACJI ŚWIDNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018

 

ZAKRES CZASOWY

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

19 marca- 30 kwietnia 2018r.

 

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów inwestycyjnych.

 

1-30 maja 2018r.

Weryfikacja propozycji projektów inwestycyjnych przez Zespół Weryfikacyjny.

 

do 4 czerwca 2018r.

Ogłoszenie listy zweryfikowanych pozytywnie projektów inwestycyjnych.

do 11 czerwca 2018r.

Ustalenie przez Prezydenta Miasta ostatecznej listy propozycji projektów inwestycyjnych.

Ogłoszenie listy propozycji projektów inwestycyjnych, które zostaną poddane konsultacjom społecznym w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

18-30 czerwca 2018r.

Głosowanie w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Do 21 dni od zakończenia głosowania w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Ogłoszenie wyników głosowania.

 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl