Projekty
OKRĘG I – CENTRUM
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25 40 000 zł
2 Zagospodarowanie bulwaru nad rzeką Bystrzycą 150 000 zł
3 Remont chodnika i jezdni przy ul Piekarskiej wraz z korekcją drzew 150 000 zł
4 Miejskie szachy 175 000 zł
5 Świdnicki Festiwal Rękodzieła 12 000 zł
6 Ogólnodostepny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy 250 000 zł
7 Parking na rowery przy Centrum Przesiadkowym 60 000 zł
8 Rewitalizacja Parku Wrocławskiego 288 000 zł
OKRĘG II – ŚRÓDMIEŚCIE
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Świdnicy 150 000 zł
2 "DZIECIĘCY ŚWIAT" plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy 222 000 zł
3 Remont placu zabaw przy ul. Krętej z budową infrastruktury sportowo- rekreacyjnej 230 000 zł
4 Modernizacja terenu sportowego przy NSP Bliżej Dziecka 256 000 zł
5 Przebudowa chodników przy ul. Ks. Agnieszki 70 000 zł
6 Rewitalizacja ogródka Jordanowskiego 100 000 zł
7 Budowa ciagu pieszo- rowerowego pomiędzy ul. Parkową i Wrocławską 256 000 zł
OKRĘG III – OSIEDLE MŁODYCH POŁUDNIE
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 Wykonanie kreatywnego placu zabaw- strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Marcinkowskiego 4-6. 160 000 zł
2 Street Workout- Parkour Park 70 000 zł
3 Remont chodników przy ul. Waryńskiego 160 000 zł
4 Outdoor fitness- siłownie zewnętrzne dla młodziezy, dorosłych i seniorów 100 000 zł
5 Ścianka wspinaczkowa w plenerze 100 000 zł
6 Integracyjno-kreatywny plac zabaw. Rozbudowa - Przebudowa - Modernizacja placu zabaw przy ul. Prądzyńskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia i zabawki dla dzieci z niepełnosprawnościami. 160 000 zł
7 Remont zdegradowanych chodników miejskich na terenie dzielnicy 160 000 zł
OKRĘG IV – OSIEDLE MŁODYCH PÓŁNOC
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 Droga dojazdowa do garaży przy ul. Langiewicza 224 000 zł
2 Remont placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy 224 000 zł
3 Remont zdegradowanych chodników miejskich na terenie dzielnicy 224 000 zł
4 Wykonanie siłowni zewnętrznej z nawierzchnia bezpieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Słobódzkiego w Świdnicy. 120 000 zł
OKRĘG IX – DZIELNICA ZACHODNIA
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 Remont chodnika przy ulicy Sarniej i Zwierzynieckiej 192 000 zł
2 Strefa Sportowa- ul. Głowackiego, Armii Krajowej, Wałbrzyskiej 192 000 zł
3 Rozbudowa skateparku w Świdnicy 192 000 zł
4 Naprawa nawierzchni drogi i chodnika ul. Jesiennej 192 000 zł
5 Budowa parkingu dla użytkowników cmentarza parafialnego przy Al. Brzozowej. 192 000 zł
6 Remont chodników przy ul. Fryderyka Chopina na odcinku od wjazdu z ul. Polna Droga do ul. Tadeusza Kościuszki 192 000 zł
7 Rewitalizacja skweru i przebudowa placu zabaw 192 000 zł
OKRĘG V – OSIEDLE ZAWISZÓW
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy 144 000 zł
2 Remont chodników przy ul. Ks. Jadwigi Śląskiej 1-19 144 000 zł
OKRĘG VI – DZIELNICA KOLONIA
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 Rozbudowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych 32 000 zł
2 Budowa zjazdu linowego dla dzieci- tyrolka 25 000 zł
3 Wyposażenie placu zabaw oraz utwardzenie dojścia do placu 32 000 zł
OKRĘG VII – OSIEDLE ZARZECZE
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 Remont chodnika przy ulicy Okrężnej 34-74 208 000 zł
2 Plac zabaw przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Nadbrzeżnej 60 000 zł
3 Budowa monitoringu- ul.Nadbrzeżna 30 000 zł
4 Remont chodnika przy ul. Kopernika 208 000 zł
5 Remont chodnika przy ul. Jana Kilińskiego 208 000 zł
6 Zagospodarowanie, modernizacja terenu przy ul. P. Skargi 2- 12 50 000 zł
OKRĘG VIII – DZIELNICA POŁUDNIOWA
Numer Nazwa i lokalizacja Szacunkowa wartość
1 Montaż oświetlenia tradycyjnego, bądź lamp solarnych lub hybrydowych na nieoświetlonym placu i drogi dojazdowej pomiędzy budynkami – ul. Strzelińska 9, 11-13, 15-17, 17-9, 19-21, 23 40 000 zł
2 Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Strzelińskiej 11-13, 17-21. 50 000 zł
3 Remont placu zabaw przy ulicy Strzelińskiej (obok składu opału) 70 000 zł
4 Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy 96 000 zł
5 Wykonanie placu zabaw na skwerze przy ulicy Westerplatte i Towarowej w Świdnicy 96 000 zł
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl