Projekty

Remont placu zabaw przy ul. Krętej z budową infrastruktury sportowo- rekreacyjnej

Tytył: Remont placu zabaw przy ul. Krętej z budową infrastruktury sportowo- rekreacyjnej
Numer inwestycji: 3
Szacunkowa wartość: 230 000 zł

Park Ułanów- teren placu zabaw przy ul. Krętej, naprzeciw budynków 5 i 7. Projekt zakłada utworzenie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej zarówno dla rodzin, dzieci jak i osób starszych.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl