Projekty

Remont placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy

Tytył: Remont placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy
Numer inwestycji: 2
Szacunkowa wartość: 224 000 zł

W ramach przebudowy przewiduje się demontaż istniejących urządzeń oraz montaż nowego, trwałego i bezpiecznego wyposażenia placu zabaw. Nowe urządzenia dla dzieci: 2 zestawy z bezpiecznym podłożem bujaki, góra wspinaczkowa, ławki, stoliki. Modernizacja istniejacych ciągów komunikacyjnych- chodników polegająca na wymianie nawierzchni (z możliwością rozplanowania gier podwórkowych).

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl