Projekty

Remont chodnika przy ulicy Sarniej i Zwierzynieckiej

Tytył: Remont chodnika przy ulicy Sarniej i Zwierzynieckiej
Numer inwestycji: 1
Szacunkowa wartość: 192 000 zł

Przebudowa chodników w części ulicy Zwierzynieckiej biegnącej po prawej stronie od ulicy Ofiar Oświęcimskich w kierunku ulicy Sybiraków i po lewej stronie ulicy Sarniej biegnącej od ulicy Sybiraków. Remont polegający na wymianie dotychczasowej asfaltowej nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl