Projekty

Miejskie szachy

Tytył: Miejskie szachy
Numer inwestycji: 4
Szacunkowa wartość: 175 000 zł

Posesja Miejskiego Domu Kultury im. M. Kozara- Słobódzkiego przy ul. Nauczycielskiej 2. Celem projektu jest modernizacja przestrzeni na posesji MDK na miejsce rozgrywek żywych szachów oraz renowacja zniszczonego amfiteatru do prezentacji artystycznych. Remont murków, montaż nowych siedzisk, nasadzenia krzewów ozdobnych.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl